Tlf. ordrekontor:  23 37 84 03  -  Ordre faks:  22 64 02 25.  E-post: ordre@fartskriver.no


Alle priser er eks. miljøgebyr, mva. og fritt levert vårt lager i Oslo. Vi forbeholder oss om trykkfeil og retten til å endre priser uten varsel.

Petro-Utrustning AS er ett selskap i Fartskriver Gruppen

Konsern             Produkter               Tjenester               Support              Om Fartskriver

    AS Fartskriver                        Auto-Utrustning AS                               Suomen Fartskriver OY

Fartskriver Sverige AB          Fartskriver Danmark AS                        Fartskriver Baltic OÜ

Petro-Utrustning AS.  Sentralbord tlf. 23 37 84 00
Persveien 32, 0581 Oslo
Postboks 78 Økern, 0508 Oslo
 

Petro-Utrustning AS.  Regionskontor Midt - Norge. Tlf. 960 41 070

Skippergata 11,
7042 Trondheim

Innholdsfortegnelse

Tekstboks: Til våre kunder  	 	 	 	 
 
 Oslo 20.01.15  
 
Varsel om prisjustering 
 
Med bakgrunn i en generell prisøkning fra våre leverandører 
ser vi oss nødt til å endre prisene fra 20. februar 2015 med 9,5 %. 
Vi har tro på at den norske kronen vil styrke seg noe igjen de neste månedene og har derfor ikke tatt høyde for valutaendringen.  
Vi vil også understreke at vi kontinuerlig arbeider med våre leverandører for å holde
prisene nede, og ikke minst internt med en rekke effektiviseringsprosjekter for å 
minimere den generelle kostnadsøkningen.      
Med vennlig hilsen   
 
 Tom C Ringen